Nemůžete vyřešit problém, který nejprve neodhalíte....!

TERMO-KAMERA.CZ

Textové pole:   Nezávazná prezentace zvolené termokamery
               před objednávkou!

     

     Díky vysoké technické i užitné  hodnotě termokamer TESTO  a velice příznivým cenám dodáváme tato zařízení téměř do všech odvětví průmyslu a provozů, vyžadujících prediktivní a periodickou údržbu, či diagnostiku stavebně technickou.

     Mezi naše zákazníky patří společnosti od cementáren,  přes přední výrobce elektroniky až po elektro-revizní organizace a soukromé osoby. Možnosti uplatnění těchto zařízení jsou natolik široké, že se jen ztěží hledá oblast, ve které by nepřinášel termografický snímek zcela novou informaci o rozložení teplotního pole.

Měření teploty představuje druhou nejčastěji měřenou veličinu na světě !

    V oblastech stavebnictví se obvykle jedná o jednorázovou diagnostiku, jako je například kontrola stavu obvodového pláště, střešní konstrukce, kvality provedení tepelných izolací, netěsností oken a dveří a podobně. Naše společnost nabízí pro tyto účely služby termografického měření za velmi výhodných cenových podmínek.  info@termo-kamera.cz